ПетроKазахстан : Бизнес-бөлімшелер : Қайта өңдеуші бөлімше
Казакша

Іздеу
БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ


Қайта өңдеуші бөлімше

«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС (ПКОП ЖШС) – Оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласында орналасқан мұнай өңдеу зауыты. 1985 жылы салынған зауыт Қазақстанның үш мұнай өңдеу зауыттарының ішіндегі жаңасы болып табылады. Зауыт Қазақстан Республикасында өндірілетін мұнай өнімдерінің жалпы көлемінің шамамен 30%-н шығарады. 


«ПКОП» ЖШС жоғары сапалы бензиннің бірнеше маркілерін, дизель отынын, вакуум газойлін, мазут, реактивті отынды, сұйытылған газды, техникалық газды қабыршақты күкіртті шығарады. 

«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС шығаратын өнімдер тізбесі: 


1. Коммуналдық-тұрмыстық тұтынуға арналған, сұйытылған отындық көмірсутекті газдар: маркасы БТ, маркасы СПБТ, МЕСТ 20448-90. 


2. Автомобиль бензиндері: маркасы АИ-80-К4, маркасы АИ-92-К4, АИ-92-К5, маркасы АИ-95-К4, АИ-95-К5, АИ-96-К4, АИ-96-К5, КО 013/2011 ТР, ТШ 38.001165-2014. 


3. Реактивті қозғалтқыштарға арналған отын маркасы ТС-1, маркасы РТ, КО 013/2011 ТР, МЕСТ 10227-86, 


4. Дизель отыны: маркасы ДТ-Л-К4/К5, маркасы ДТ-Е-К4/К5, маркасы ДТ-З-К4/К5, КО 013/2011 ТР, МЕСТ 305-82 және МЕСТ 305. 


5. Отындық мазут 100, отындық мазут 40, КО 013/2011 ТР, МЕСТ 10585-2013. 


6. Вакуум газойлі: маркасы А, маркасы Б, ТШ 38.1011304-2004. 


7. Техникалық газды қабыршақты күкірт, ҚР 2442-2014 СТ.